วันเสาร์, 8 สิงหาคม 2563

“คำพูดเป็นนายของตนเอง

19 ก.ค. 2019
36

เมื่อพูดออกมาแล้ว ก็ต้องรับผิดชอบ ผมพูดอะไรออกไปก็ต้องรับผิดชอบ ..แต่ สิ่งที่ผมไม่ได้พูด พี่น้องประชาชนและสื่อมวลชน ก็ต้องรู้ว่า ผมไม่ได้พูดเช่นกัน”

:พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผบ.ทบ.

“ถ้าผมจะให้สัมภาษณ์ หรือพูดอะไร ก็จะพูดกับสื่อมวลชน เป็นส่วนใหญ่ และไม่เคยแอบไปพูดที่ไหน ผม ไม่ได้ใช้โซเชียล แต่กลับถูกโซเชียล ทำให้เกิดผลกระทบ ซึ่งเป็นธรรมดา….แต่ไม่ใช่ผมเพียงคนเดียว ผมรับได้

เหมือนคำที่บอกว่า “คำพูดเป็นนายของตนเอง” เมื่อพูดออกมาแล้วก็ต้องรับผิดชอบ ผมพูดอะไรออกไปก็ต้องรับผิดชอบ ….ในขณะเดียวกัน สิ่งที่ผมไม่ได้พูด พี่น้องประชาชนและสื่อมวลชน ก็ต้องรู้ว่า ผมไม่ได้พูดเช่นกัน”

error: Content is protected !!