วันเสาร์, 15 พฤษภาคม 2564

ทัพฟ้า เพิ่มบทบาทที่ชายแดนใต้

 

ทัพอากาศ ตั้ง “ศตส.จชต.ทอ.” กำกับงาน “กกล.ทอ.ฉก.9” ควบคุมทางยุทธการ กับ กอ.รมน.ภาค 4ส่วนหน้า ภารกิจ ใช้”ปฏิบัติการทางอากาศ” บิน
ถ่ายทอดสัญญาณวิดีโอ-บินลาดตระเวน-รปภ. สนามบิน-พื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย -งาน กร. ทางอากาศ

พันเอกหญิง ฉัตรระพี พูนศรี รองโฆษก บก.ทัพไทยแถลงผล การประชุมคณะผู้บัญชาการเหล่าทัพ ว่า กองทัพอากาศ ได้รายงานในที่ประชุม ถึง การสนับสนุนการแก้ปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้

ซึ่งได้จัดตั้ง “ศูนย์ติดตามและสั่งการเพื่อแก้ไขปัญหาสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ส่วนกองทัพอากาศ “(ศตส.จชต.ทอ. ) เพื่อกำกับดูแลการปฏิบัติในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้

รวมทั้งจัดตั้งกองกำลังทางอากาศเฉพาะกิจที่ 9(กกล.ทอ.ฉก.9) ขึ้น เพื่อควบคุมทางยุทธการกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4ส่วนหน้า

โดยสนับสนุนภารกิจในการแก้ไขปัญหา เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาความมั่นคงในพื้นที่

ทั้ง การใช้กำลังปฏิบัติการทางอากาศ” เช่น เครื่องบินโจมตีธุรการ แบบที่ 2หรือ AU-23A เครื่องบินลาดตระเวนทางอากาศ การปฏิบัติการบินถ่ายทอดสัญญาณวิดีโอ และการบินลาดตระเวนถ่ายภาพทางอากาศ “

การใช้กำลังปฏิบัติการทางภาคพื้น” คือ การปฏิบัติภารกิจรักษาความปลอดภัยพื้นที่เขตสนามบินและพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย

รวมถึงสนับสนุนชุดค้นหาและทำลายวัตถุระเบิด (EOD) ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้

“การใช้กำลังปฏิบัติการตามกลยุทธ์” คือ การปฏิบัติภารกิจด้านการข่าว การต่อต้านข่าวกรอง

“การปฏิบัติงานทางด้านกิจการพลเรือน” คือ การประชาสัมพันธ์ การปฏิบัติการจิตวิทยา การให้บริการและควบคุมการจราจรทางอากาศในเขตสนามบิน

error: Content is protected !!