วันเสาร์, 15 พฤษภาคม 2564

เยอรมัน ก็มา

25 มิ.ย. 2019
894

 

ทูตเยอรมัน คนใหม่ พบ”แม่ทัพภาค4” ถกปัญหา ความรุนแรงชายแดนใต้ แลกเปลี่ยนความเห็น ปมปัญหา

นายเกออร์ค ชมิดท์ เอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ประจำประเทศไทย เข้าพบและหารือกับ พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาค .4/ผอ.รมน.ภาค 4 ที่ สำนักงานประสานงานชายแดนไทยมาเลเซีย ค่ายเสนาณรงค์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ และสนใจรับทราบปัญหาสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

รวมถึงนโยบายการแก้ไขปัญหา การควบคุมพื้นที่ควบคู่กับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามนโยบายของแม่ทัพภาคที่ 4 แนวทาง และบทบาทการพูดคุยเพื่อสันติสุข

โดยได้หารือร่วมกันเพื่อทำความเข้าใจในประเด็นปัญหา กับแม่ทัพภาคที่ 4

โดยเอกอัครราชทูต สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี รับทราบและเข้าใจถึงสถานการณ์ พร้อมสนับสนุนนโยบายต่าง ๆ ในการป้องกันและแก้ไขเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้งนี้เพื่อกระชับความสัมพันธ์อันดีของทั้ง 2 ประเทศให้ยั่งยืน

error: Content is protected !!