วันอาทิตย์, 16 สิงหาคม 2563

“แม่บ้าน” ใจบุญ…..

12 มิ.ย. 2019
57

 

ช่วยเหลือ เด็กๆ นักเรียนตาบอดพิการซำ้ซ้อน ที่ ชะอำ เพชรบุรี

“คุณตั๋น” จิราพรรณ เบญญศรี นายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย พร้อมคณะ สมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย ปฏิบัติภารกิจ จัดกิจกรรมด้านสาธารณกุศล พบปะเยี่ยมเยียน เด็กพิการซ้ำซ้อน และ มอบสิ่งของที่เป็นประโยชน์ ให้กับโรงเรียนการศึกษาเด็กตาบอดพิการซำ้ซ้อน อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

error: Content is protected !!