วันศุกร์, 7 สิงหาคม 2563

ราชองครักษ์ฯ

14 เม.ย. 2019
44

“พลเอกประยุทธ์” นายกรัฐมนตรี และหัวหน้า คสช. ในฐานะราชองครักษ์ ตัดผม “รองทรงสูง” นำ นายทหารราชองครักษ์ นายตำรวจราชองครักษ์ ชุดใหม่ ที่เป็น ทั้งนายทหารเกษียณราชการ และ ทหารในราชการ ที่ได้รับโปรดเกล้าแต่งตั้งฯ และได้รับพระราชทานเครื่องหมาย “วปร.”เข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่ ศาลาดุสิดาลัย ฯ เมื่อค่ำวันที่ 13 เมย.2562

โดยทรงมีพระราชดำรัส ในตอนหนึ่งว่า 

“ประเทศไทย มีวัฒนธรรมที่เก่าแก่ มีประวัติศาสตร์ มีสถาบันฯ ที่บรรพบุรุษรักษา มาจนพ้นความวุ่นวาย จึงขอให้ราชองครักษ์ รักษาสิ่งที่ถูกต้อง ทำสิ่งที่เป็นผลดี ต่อส่วนร่วม และประชาชน

ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีของชาติ เป็น ค่านิยมที่ถูกต้องของประเทศ ไม่ใช่สิ่งล่าสมัย แต่ต้องธำรงรักษา ต่อไป”

:ข่าวราชสำนักฯ

error: Content is protected !!