วันเสาร์, 26 กันยายน 2563

“ผบ.ทร.”บวงสรวง“เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์”

25 มี.ค. 2019
86

“ผบ.ทร.”บวงสรวง“เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์”เตรียม ลอยลำเฉลิมพระเกียรติ งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก หน้าพระบรมมหาราชวัง และ พระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนิน
ถวายผ้าพระกฐิน โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค

พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ ผบ.ทร. เป็นประธานในพิธีบวงสรวงพระภูมิเจ้าที่และเซ่นไหว้แม่ย่านาง “เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์” เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนิน
ถวายผ้าพระกฐิน โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

และ เตรียม ลอยลำ เฉลิมพระเกียรติ งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก หน้าพระบรมมหาราชวัง

ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธี กรมศิลปากร คลองบางกอกน้อย กรุงเทพฯ

error: Content is protected !!