วันอาทิตย์, 27 กันยายน 2563

ทัพเรือ ส่ง “เรือหลวงมันกลาง -เรือหลวงวังใน” ขนน้ำจืด 50ตัน ส่งให้ ชาว”เกาะสีชัง” หลังเดือดร้อน ขาดน้ำ อย่างหนัก!!

22 มี.ค. 2019
215

 

พลเรือโทบรรจบ โพธิ์แดง ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทัพเรือภาคที่ 1 กองทัพเรือ ได้สั่งการให้ “เรือหลวงมันกลาง” และ “เรือหลวงวังใน” ที่เข้าปฏิบัติราชการในทัพเรือภาคที่ 1 ไปให้การสนับสนุนน้ำจืด กับเทศบาลตำบลเกาะสีชัง ชลบุรี อย่างเร่งด่วน

ทั้งนี้ จากปัญหาภัยแล้ง ประชาชนผู้อาศัยบนเกาะสีชังขาดแคลนน้ำจืด เพื่ออุปโภคและบริโภคเป็นอย่างมาก กองทัพเรือ โดยทัพเรือภาคที่ 1 จึงเร่งรุดให้ความช่วยเหลือโดยทันที

พลเรือโทบรรจบ จึงได้สั่งการปรับแผน ให้เรือรบทั้ง 2 ลำที่ อยู่ระหว่าง สนับสนุนการฝึกภาคทะเลของนักเรียนหลักสูตรอาชีพ พันจ่าเอก เหล่าทหารสามัญในครั้งนี้ ให้การสนับสนุนน้ำจืดกว่า 50 ตัน ที่ติดมากับเรือ สนับสนุนในการช่วยเหลือกับเทศบาลตำบลเกาะสีชัง โดยทันที

ทั้งนี้ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นให้กับประชาชนในพื้นที่ ซึ่งจะสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและกองทัพเรือ

พลเรือเอกลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ ที่สั่งการให้หน่วยต่างๆ ให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยแล้งในพื้นที่เป็นลำดับแรก และอย่างต่อเนื่อง ประชาชน เดือดร้อนที่ไหน จะมี ทหารเรืออยู่ที่นั่น

สำหรับเกาะสีชัง เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดชลบุรี ตั้งอยู่ในอ่าวไทย นอกชายฝั่งอำเภอศรีราชา เป็นอำเภอที่เล็กที่สุดในประเทศไทย มีประชากร 1,633 ครัวเรือน จำนวน 5,400 คน ประชากรแฝงประมาณ 3,000 คนเศษ จะมีปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคมาอย่างต่อเนื่อง เมื่อถึงหน้าแล้ง จึงมีเรือบรรทุกน้ำจืดจากฝั่งมาส่งที่เกาะสีชัง และมีรถบรรทุกน้ำมารับน้ำที่ท่าเรือ แล้วนำไปขายให้ชาวบ้าน คันละ 300 – 500 บาท ซึ่งก็ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนบนเกาะอยู่ดี

error: Content is protected !!