วันเสาร์, 8 สิงหาคม 2563

11ปี กอ.รมน..

18 ก.พ. 2019
28

11ปี กอ.รมน……ล้มแล้วลุก บนเส้นทาง ที่เดินมาไกล…. เป้าหมาย สู่Homeland Security?

“บิ๊กแดง” ผบ.ทบ.และ รอง ผอ.รมน.เป็นประธานงานวันสถาปนา 11 ปี กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ราชอาณาจักร( กอ.รมน.)….นับจาก การมีพรบ.ความมั่นคงฯ2551….

ทั้งนี้ กอ.รมน. กำเนิดจาก บก.ปค. กองบัญชาการป้องกันและปราบปรามการกระทำอันเป็นคอมมิวนิสต์ ปี2508 … และปี 2512 เป็น กอ.ปค. และ 2516 เปลี่ยนชื่อเป็น กอ.รมน. -กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน

พอยุค”ทักษิณ” 2543ปรับลดบทบาท กอ.รมน. …เกือบยุบ กอ.รมน. ยกเลิก พรบ. ป้องกันและปราบปรามการกระทำอันเป็นคอมมิวนิสต์

1เม.ย.2543 คณะรัฐมนตรีให้ยกเลิก พ.ร.บ. ป้องกันการกระทำอันเป็นคอมมิวนิสต์ และปรับลดบทบาทของ กอ.รมน. โดยเฉพาะการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และเพิ่มบทบาทด้านการประสานงานของ กอ.รมน. ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ความมั่นคงของประเทศมาโดยตลอด จนกระทั่ง เมื่อวันที่ ๑๙ ก.พ.๕๑ ได้ตราพระราชบัญญัติจัดตั้งกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ขึ้นตรงกับสำนักนายกฯ

ต่อมา มีรัฐประหาร 2549 และในปี2551 เป็น กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

ต่อมามีการปรับโครงสร้างในปี 2560 อีกครั้ง

ตั้งเป้าหมาย เป็น Homeland Security

error: Content is protected !!