วันอาทิตย์, 27 กันยายน 2563

ทัพฟ้าเร่งขนผ้าห่มช่วยปชช.ประสบภัยหนาว

พล.อ.อ.ถาวรวัฒน์ จันทนาคม ผู้ช่วยผบ.ทอ.ในฐานะ รองผบ.ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ เป็นประธานในพิธีปล่อยขบวนรถช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว ณ กองบัญชาการกองทัพอากาศ โดยมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพอากาศ และคณะผู้บริหารของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)ร่วมด้วย

ทั้งนี้จากสภาวะอากาศหนาวเย็นในพื้นที่ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน ขาดแคลนเครื่องห่มกันหนาว รวมทั้งขาดอุปกรณ์จำเป็นต่อการดำรงชีพ กองทัพอากาศตระหนักในความเดือดร้อนของประชาชน จึงได้ร่วมกับธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในการให้ความช่วยเหลือโดยจัดนำผ้าห่มกันหนาว จำนวน 5,000 ผืน ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เดินทางไปยังกองบินต่างๆ
เพื่อนำผ้าห่มกันหนาวไปมอบให้แก่พี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยหนาวในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพอากาศ

ทั้งนี้พี่น้องประชาชนสามารถติดต่อขอรับความช่วยเหลือได้ที่ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ หมายเลขโทรศัพท์ 02 5342096

error: Content is protected !!