วันอาทิตย์, 27 กันยายน 2563

“บิ๊กต่าย”รณรงค์ป้องกันโรคเอดส์แพร่ระบาดวันเอดส์โลก

 

ที่หอประชุมกองทัพอากาศ พล.อ.อ.ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานเปิดการจัดกิจกรรมวันเอดส์โลกกองทัพอากาศ ประจำปี 2561 โดยคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ของกองทัพอากาศ เพื่อต้องการเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคเอดส์ ป้องกันตนเอง ครอบครัว คนใกล้ตัวให้ปลอดภัยจากโรคดังกล่าว พร้อมทั้งกระตุ้นเตือนให้ทุกคนตระหนักถึงพิษภัยของโรคเอดส์ และร่วมกันรณรงค์ต่อต้านไม่ให้โรคเอดส์แพร่ระบาดเพิ่มมากขึ้น โดยมีกำลังพลของกองทัพอากาศ และเยาวชนจากโรงเรียนรอบพื้นที่กองทัพอากาศ จำนวน 8 โรงเรียนเข้าร่วม อีกทั้งมีการจัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ และการจัดนิทรรศการให้ความรู้ด้วย

พล.อ.อ.ชัยพฤกษ์ กล่าวว่า องค์การอนามัยโลกได้กำหนดให้วันที่ 1 ธ.ค.ของทุกปีเป็นวันเอดส์โลก เพื่อกระตุ้นเตือนให้ทุกคนตระหนักถึงพิษภัยของโรคเอดส์ และร่วมกันรณรงค์ต่อต้านไม่ให้โรคร้ายนี้แพร่ระบาดมากขึ้นประเทศไทย จึงได้จัดทำและขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ของชาติอย่างต่อเนื่อง โดยมีวิสัยทัศน์ที่จะยุติปัญหาเอดส์ในประเทศไทยภายในปี 2573 ซึ่งปัจจุบันโรคเอดส์ยังคงเป็นปัญหาสำคัญ อีกทั้งยังเป็นภัยร้ายแรงของสังคมไทยถึงแม้จะมีผู้ติดเชื้อลดลงแต่ยังมีผู้ติดเชื้อรายใหม่เกิดขึ้น จึงจำเป็นที่ทุกคนจะต้องมีส่วนร่วมในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขไม่ให้โรคเอดส์ลุกลามโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชนที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจและมีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคเอดส์ จึงจำเป็นต้องให้ความรู้ความเข้าใจและเสริมสร้างทักษะในการป้องกันตนเองให้แก่กำลังพลของกองทัพอากาศเยาวชนและประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม


//////

error: Content is protected !!