วันพฤหัสบดี, 24 กันยายน 2563

“250 ปี ตามรอย กองเรือยกพลขึ้นบกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จากจันทบุรี สู่ อยุธยา” 24 ตค.-11 พ.ย. 2561

24 ต.ค. 2018
118

“250 ปี ตามรอย กองเรือยกพลขึ้นบกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จากจันทบุรี สู่ อยุธยา” 24ตค.-11 พ.ย. 2561 นี้

จากสมุททานุภาพสู่การกู้ชาติ 250ปี สายน้ำ กาลเวลา มาหวนคืนให้ย้อนรำลึก ย้อนรอยการยาตราเรือในทะเลและแม่น้ำตามเส้นทางยกทัพ ในพื้นที่ 10 จังหวัดที่ทรงยาทัพผ่านและมีส่วนร่วม มาร่วมพูดกิจกรรมในครั้งนี้กับ “พลเรือเอก นพดล สุภากร” ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ

เริ่มวันนี้……กระบวนยาตราทัพเรือ ของ “สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช” จากบ้านเสม็ดงาม จันทบุรี มุ่งหน้าอยุธยา… 250 ปีกู้ชาติ…

เส้นทางการยาตราเรือ งกิจกรรม “๒๕๐ ปี ตามรอยกองเรือยกพลขึ้นบก สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จากจันทบุรีสู่อยุธยา”

อดีต ชี้ อนาคต

error: Content is protected !!